Nízkoenergetické domy, pasívne, nulové a plusové domy
NED - nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom

nízkoenergetický dom

Z hľadiska ročnej spotreby tepla na kúrenie môžeme domy a budovy rozdeliť na:

 • Nízkoenergetické domy NED - spotreba max 50kWh/m2
 • Pasívne domy- spotreba max 15kWh/m2
 • Nulové domy - spotreba max 5kWh/m2
 • Plusové domy– vyprodukuje viac energie ako spotrebuje

Konkrétne hodnoty a spôsoby merania sa môžu líšiť v závislosti od použitých štandardov.

Ako sa dosahuje cieľová spotreba energie nízkoenergetického domu?

 • Architektonický a stavebný návrh stavby musí splňať kritéria pre nízkoenergetický dom
 • Orientácia domu na svetové strany (pasívne využitie solárnej energie)
 • Kvalitná dispozícia domu
 • Eliminácia tepelných mostov
 • Izolácia a zateplenie
 • Kvalitné okná
 • Riadené vetranie
 • Rekuperácia tepla
 • Vykurovací systém a jeho regulácia
 • Úsporné spotrebiče
 • Úsporné osvetlenie

Projekty nízkoenergetických domov

Projekt nízkoenergetického domu alebo pasívneho domu by mal byť iba minimálne členitý, keďže práve v týchto miestach dochádza k najvýraznejšiemu úniku tepla, bez vystupujúcich balkónov či iných výčnelkov.

Projekty nízkoenergetických domov:

 • Prízemné domy, bungalovy
 • Podkrovné domy
 • Domy pre veľmi úzke pozemky
 • Domy pre svahovité pozemky
 • Rekreačné domy
 • Atypické domy
 • Luxusné exkluzívne domy

Pozemok pre nízkoenergetický a pasívny dom

Len samotným správnym výberom a využitím pozemku možno v nízkoenergetickom dome NED ušetriť 15 – 20 % energie na vykurovanie. Dôležité je, aby boli obytné miestnosti orientované na juh a aby táto južná strana nebola v tieni iných objektov.

Spotreba energie – nízkoenergetický dom

Vykazovaná ročná spotreba tepla na kúrenie a ohrev vody sa pri nízkoenergetickom dome pohybuje maximálne 50 kWh/m2. Pri úžitkovej ploche cca 200m2 je ročná spotreba cca 3x nižšia ako pri bežnom rodinnom dome, čo predstavuje max 7500 kW ročnej spotreby.

Technológie

Zemný register

Zemný zásobník v letných mesiacoch ochladzuje vzduch privádzaný do objektu a v zime naopak predohrieva.

Rekuperácia

Spätné získavanie tepla zo vzduchu odvádzaného z objektu. Účinnosť rekuperácie sa pohybuje na úrovni 60 až 90%.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá využívajú energiu okolitého prostredia a premieňajú ju na teplo. pod.).

Solárne systémy

Solárny systém premieňa na teplo spektrum žiarenia emitované Slnkom. V podmienkach Slovenska dokáže solárny systém dodať 400 až 1000 kWh/m2 tepla počas jedného roka, preto sa zvlášť hodí pre nízkoenergetické domy.Kompletná ponuka novostavieb v Košiciach na www.bytkosice.sk
Nízkoenergetické domy, pasívne, nulové a plusové domy